ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

ဆရာႀကီးကြန္ဖူးစိုးျမင့္ ဘာသာျပန္တဲ့ ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္း လက္ေ၀ွ႔ (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

ထိုင္း လက္ေ၀ွ႔

ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခံပညာ Muay Thai “ေမြထိုင္း” အေၾကာင္း စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ရဲ႕ ေျခေ႐ႊ႕နည္း၊ လက္သီးထိုးနည္း၊ တံေတာင္တိုက္နည္း၊ ေျခကန္နည္း၊ ဒူးတိုက္နည္း စသည္ျဖင့္ စံုစံုလင္လင္ပါ၀င္ပါတယ္။ လက္ေ၀ွ႔ပညာကို စိတ္၀င္စားသူေတြ အတြက္ေတာ့ ရတနာသိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

ဒီေနရာDownload မွာDownload ရယူႏိုင္ပါတယ္။

2 thoughts on “ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

  1. Pingback: သိုင္းစာအုပ္မ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ႏို္င္ၿပီ… | Thaing Wizard

  2. Pingback: Page Layout ျပင္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား | Thaing Wizard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s