ဓားေရး(၃၇)ခ်င္း လူးတားႏွင့္ အဓိပၸာယ္ စကားေျပ

ဘိုးေတာ္မင္းတရားႀကီးလက္ထက္ စာဆိုေတာ္န၀ေဒးႀကီး ၏ ဓားေရး(၃၇)ခ်င္းလူးတားႏွင့္ အဓိပၸာယ္စကားေျပ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓားေရး(၃၇)ခ်င္းလူးတားႏွင့္ အဓိပၸာယ္စကားေျပ

ဓားေရး(၃၇)ခ်င္းလူးတားႏွင့္ အဓိပၸာယ္စကားေျပ

ဓားေရး(၃၇)ခ်င္းဆိုတာ ဘာလဲသိခ်င္ရင္ ဒါေလးကိုဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလူးတားကို စာဆိုေတာ္ ျပည္န၀ေဒးႀကီးသည္ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ွစ္မ်ိဳးကိုသာ ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၿပီး က်န္ႏွစ္ဆယ့္ကိုးမ်ိဳးအား ေရးဖြဲ႕ျခင္း မျပဳခဲ့သျဖင့္ ပညာအေမြ ဆက္ခံသူ ေတာင္ငူဦးသြင္မွ ဆက္လက္စပ္ဆိုခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ခ်ဲ႕၍လည္း ေရးသားခဲ့ပါေသးတယ္။

DownloadDownload ရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာ သြားယူႏိုင္ပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s