ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္သိန္းေအာင္ ၏ လွ်ပ္စစ္လက္သီးထိုးနည္း

By Ko Soe Gyi

ဗန္းေမာ္လက္သီးထိုးနည္း မွာ ျမန္မာ့ဂုဏ္ေရာင္သိုင္းအဖဲြ႕ဦးစီးဆရာႀကီး ဗန္းေမာ္သိန္းေအာင္ ၏ လက္သီးထိုးနည္းစနစ္ (သို႔) လက္သီးသိုင္းကြက္ (သို႔) လက္သီးပညာကို ေျပာလိုရင္းျဖစ္ပါသည္။ ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္သိန္းေအာင္၏ လက္သိုင္းပညာ (သို႔) လက္သီးထိုးနည္းစနစ္တြင္ လက္သီးမာ ႏွင့္ လက္သီးေပ်ာ့ ဟူ၍ နည္းစနစ္ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္။ လက္သီးေပ်ာ့ကို လွ်ပ္စစ္လက္သီး (သို႔) စပရိန္လက္သီး ဟုလည္းေခၚပါသည္။ စပရိန္လိုတြန္းကန္ထြက္သြားၿပီး လွ်ပ္စစ္လက္ သလိုျမန္ေသာေၾကာင့္ ဤသို႔အမည္ေပးဟန္ရွိပါသည္။ လက္သီးေပ်ာ႔ထိုးနည္း တြင္ လက္၀ါး ကို ျဖန္႔လ်က္ေထာင္ထားၿပီး ရန္သူ႕မ်က္ႏွာ (သို႔) ထိုးရန္ပစ္မွတ္ေနရာႏွင့္ ႏွစ္ေပခန္႔အကြာအေ၀းတြင္ ခ်ိန္ဆထားၿပီး လက္သီးကို ထိုးထုတ္လိုက္သည္ႏွင့္ (ပစ္မွတ္ကိုထိခါနီးတြင္) လက္သီးကို ဆုပ္လိုက္ရၿပီး ဖ်တ္ခနဲထိုး၍ ဖ်တ္ခနဲျပန္ုဆုတ္ရေသာနည္းျဖစ္သည္။ လက္သီးမာထိုးနည္း မွာ လက္သီးကိုမထိုးမီ အသင့္ျပင္ခ်ိန္ဆကတည္းက လက္သီးကို ဆုပ္၍ထားရသည္။ လက္သီးကို ခါးေနရာ (သို႔) ရင္ဘတ္ေရွ႕ေနရာမွ ထိုးထုတ္ေသာနည္းျဖစ္သည္။ လက္သီးကို ထိုးၿပီး ျပန္ဆုတ္ရန္ မလိုပဲ အားကုန္ဆန္႔ထိုးထုတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၿပီးမွ ရင္ဘတ္ေ႐ွ႕တြင္ ျပန္၍အသင္ျပင့္ရန္လိုသည္။ လက္သီးမာကို လက္သီးေပ်ာ့ကဲ့သို႔ထိုးလိုလွ်င္ လက္သီးကို ဆုပ္လ်က္မွ မိမိ၏ ေမးေစ့ေ႐ွ႕ခန္႔ တြင္ေထာင္ထားၿပီး ဖ်တ္ခနဲထိုးထုတ္၍ ဖ်တ္ခနဲျပန္၍ အသင့္ျပင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ၀င္ခၽြန္းကြန္ဖူး ပညာမွ လက္မကြာလက္သီး စနစ္ႏွင့္ ဆင္သည္။ သို႔ေသာ္ လက္မကြာလက္သီး ထိုးနည္းစနစ္က လက္သီးဆုပ္၍ ေဒါင္လိုက္ေထာင္ထားရာမွ ဆတ္ခနဲထိုးထုတ္လိုက္ေသာနည္း စနစ္ျဖစ္သည္။ စပရိန္လက္ (သို႔) လွ်ပ္စစ္လက္သီး ကေတာ့ လက္၀ါးကိုျဖန္႔ေထာင္ထားရာမွ ဆတ္ခနဲလက္ကို ေရွ႕သို႔ထုတ္လိုက္ခ်ိန္တြင္ လက္သီးကိုဆုပ္လိုက္ရေသာနည္းစနစ္ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္လက္သီးအသံုးခ်ေလ့က်င့္စဥ္

လက္သီးထိုးေလ့က်င့္မည့္သူသည္ ရွစ္လက္မပတ္လည္ခန္႔ရွိ ပလတ္စတစ္ျပားတစ္ခ်ပ္ (သို႔မဟုတ္) [S.P အိတ္ေခၚေသာပလတ္စတစ္အိတ္ အၾကည္တစ္လံုးရလွ်င္လည္းျဖစ္ပါသည္။] ကို မိမိ မ်က္ႏွာခန္႔အျမင့္တြင္ ႀကိဳးေသးေသးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆဲြထားပါ။ ပလတ္စတစ္ျပား (သို႔) ပလတ္စတစ္ အေပၚေထာင့္တစ္ဖက္တစ္ခ်က္စီတြင္ ႀကိဳးျဖင့္ ခ်ိတ္ဆဲြျခင္းျဖင့္ လက္သီးျဖင့္ထိုးလိုက္၍ ပလတ္စတစ္ျပားကိုထိလွ်င္ ေ႐ွ႕ဘက္သို႔သာေ႐ြ႕သြား၊ လြင့္သြားျပီး လည္မသြားေပ။ လည္ေနလွ်င္ လက္သီးထိုးရခက္ပါသည္။ ပလတ္စတစ္ျပားသည္ မိမိ၏ မ်က္ႏွာတည့္တည့္ (၁၈-လက္မခန္႔) အကြာတြင္ ရွိရမည္။ မိမိ လက္တံ႐ွည္လွ်င္ (၂၄-လက္မခန္႔) အကြာတြင္႐ွိရမည္။ မိမိ လက္သီးကိုဆုပ္ၿပီး လက္ဆန္႔ထိုးလိုက္လွ်င္ ပလတ္စတစ္ျပားကိုထိသည့္ အကြာအေ၀းအေနအထား သည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ ပလတ္စတစ္ျပားမရလွ်င္ ေခၽြးသုတ္မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါ အေသးႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆဲြ၍ က်င့္လွ်င္လည္းရသည္။

၁။ မိမိေရွ႕တြင္ ပလတ္စတစ္ျပား (သို႔) မ်က္ႏွာသုတ္ပု၀ါအေသးကို ခ်ိတ္ဆဲြထားပါ။

၂။ လက္သီးထိုးမည့္သူသည္ ပလတ္စတစ္ျပားကိုမ်က္နွာမူ၍ ဘယ္ေျခေ႐ွ႕ညာေျခေနာက္တြင္ ထားလ်က္ (၂)ကြက္ ေဒါင္လိုက္အေနအထားျဖင့္ေနပါ။ လက္ႏွစ္ဖက္ကို တံေတာင္ေကြး လ်က္ ေထာင္ထားပါ။ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ကို ျဖန္႔ထားပါ၊ ဘယ္လက္ကို ေရွ႕တြင္ထား၍ ညာလက္ကို ေနာက္တြင္ထားပါ။ (ဥပမာ- အဂၤလိပ္လက္ေ၀ွ႔ (boxing) တြင္ အသင့္ျပင္ထားသည့္ ပံုမ်ိဳးျဖစ္သည္) လက္ေခ်ာင္းေလးေခ်ာင္းကို စိထား၍ လက္မကို (၉၀)ဒီဂရီ အေနအထားျဖင့္ ကားေထာင္ထားပါ။ တစ္ကိုယ္လံုးရွိ အေၾကာမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႔ထားပါ။ စိတ္ကိုလည္း ေပါ႔ပါး လြတ္လပ္ေနပါေစ။

၃။ ညာလက္သီး (ေထာင္ထားေသာလက္ေခ်ာင္း) မ်ားကို ပလတ္စတစ္ျပားရွိရာသို႔ ဖ်တ္ခနဲဆန္႔ထုတ္ လိုက္ပါ။ ပလတ္စတစ္ျပားႏွင့္ထိခါနီးတြင္ လက္သီးကိုဆုပ္လိုက္ပါ။ (လက္ေခ်ာင္းေလးမ်ားကို လက္၀ါးျဖင့္ထိခတ္ၿပီး ဆုပ္လိုက္ရမည္။) လက္သီးထိုးထုတ္လိုက္သည့္အခါတြင္ ခါးကိုပါလိမ္ေပးပါ။

၄။ ပလတ္စတစ္ျပားကို လက္သီးက ဖ်တ္ခနဲထိလိုက္သည္ႏွင့္ ထိုးထားေသာ ညာလက္သီးကို အျမန္ဆံုးျပန္႐ုပ္လိုက္ပါ။ လက္သီးထိုးခ်က္ျမန္လွ်င္ လက္သီးကိုျပန္ေျဖရန္ (သို႔) လက္၀ါးျဖန္႔ရန္ အခ်ိန္ပင္မရလိုက္ပဲ လက္သီးဆုပ္လ်က္ျဖင့္ ျပန္႐ုပ္ၿပီးရွိေနလိမ့္မည္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထိုးရန္အတြက္ ညာလက္၀ါးကို ျပန္ျဖန္႔လိုက္ရမည္။ (ပလတ္စတစ္ျပားကို ထိေအာင္ထိုးရမည္။ မထိပဲ လက္ျပန္မ႐ုပ္ရ ပါ။ အက်င့္ျဖစ္ၿပီး ပစ္မွတ္ကို မထိပဲ ေနလိမ့္မည္) ထိုသို႔အသင့္ျဖစ္သည္ႏွင့္ ဆက္ေလ့က်င့္ပါ။

၅။ ထိုသို႔ ညာလက္သီးထိုးေလ့က်င့္ၿပီးလွ်င္ ညာေျခေ႐ွ႕၊ ဘယ္ေျခေနာက္ထားလွ်က္ (၂)ကြက္ ေဒါင္လိုက္ျဖင့္ ညာေျခခင္းၿပီး ဘယ္လက္သီးထိုး ေလ့က်င့္ရေပမည္။ ညာလက္ေရာ၊ ဘယ္လက္ေရာ ႏွစ္ဖက္စလံုး ထိုးတတ္ရေပမည္။

၆။ ထိုသို႔ ဘယ္ေျခခင္း၍ ညာလက္သီးထိုးေလ့က်င့္ျခင္း၊ ညာေျခခင္း၍ ဘယ္လက္သီး ထိုးေလ့က်င့္ျခင္း က်င့္သားအေတာ္ရလာလွ်င္ေျခႏွစ္ဖက္ကို (၂၇)လက္မခန္႔ ခဲြရပ္ျပီး (၂)ကြက္ကန္႔လန္႔ေျခအေနအထားမွေန၍ ညာလက္သီးထိုးေလ့က်င့္ျခင္းကို အႀကိမ္မ်ားစြာေန႔စဥ္ ရက္ဆက္ေလ့က်င့္ရေပမည္။

၇။ ထိုိသို႔ (၂)ကြက္ ကန္႔လန္႔အေနအထားမွေန၍ ညာလက္ေလ့က်င့္၍ က်င့္သားအေတာ္ရလာလွ်င္ ဘယ္လက္သီးထိုးကိုေလ့က်င့္ရေပမည္။ ထိုသို႔အေနအထား အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေလ့က်င့္ထားလွ်င္ မည္သည့္အေနအထားမွျဖစ္ေစ လွ်ပ္စစ္လက္သီးကို လွ်ပ္စစ္လက္သလို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ထိုးႏိုင္လာလိမ့္မည္။ လက္ေတြ႕က်င့္ၾကည့္လိုက္ပါ။ ရက္ပိုင္းအတြင္း လွ်ပ္စစ္လက္သီး ပိုင္ရွင္ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ပိုလွ်င္ျမန္ရန္အတြက္ကေတာ့ အနည္းဆံုးေလ့က်င့္ ရက္(၁၀၀)ေတာ့ ရွိရမည္။

မွတ္ခ်က္-၁။   ။လက္ေတြ႔အသံုးခ် လွ်ပ္စစ္လက္သီးထိုးနည္းစနစ္သည္ အေျခခံဗန္းေမာ္ကြန္ဖူး လက္သီးေပ်ာ႔ထိုးနည္းစနစ္ႏွင့္ေတာ့မတူပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္သိန္းေအာင္၏ အေျခခံ လက္သီးေပ်ာ့ကစားကြက္ကိုသာ ျမင္ဖူးထားျပီး အျမင္ျဖင့္ဆရာႀကီး၏ လွ်ပ္စစ္လက္သီးကို ထိုးတတ္ေနၿပီဟု ထင္ၾကပါသည္။ အေျခခံထိုးကြက္ႏွင့္အဆင့္ျမင့္ လွ်ပ္စစ္လက္သီးထိုးစနစ္တို႔မွာ လံုး၀မတူပါ။ အကယ္၍ ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္သိန္းေအာင္၏ သိုင္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ခ်င္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အလံုၿမိ္ဳ႕နယ္၊ ဆင္မင္းေစ်းတစ္၀ိုက္တြင္ ဗန္းေမာ္ဘဲြ႕ခံ ဆရာႀကီးမ်ား၊ နာမည္ေရွ႕တြင္ ဗန္းေမာ္ ဟုဘြဲ႕တပ္ထားေသာ ဆရာႀကီးမ်ားရွိပါသည္။ ထိုဆရာႀကီးမ်ားထံတြင္ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္-၂။  ။ဤလွ်ပ္စစ္လက္သီးထိုးနည္းကို လက္ေတြ႔သင္လိုလွ်င္ ၂၀၁၃၊ မတ္လထုတ္ နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္း၊ အမွတ္(၃၂၀) ကိုယူေဆာင္၍ အမွတ္(၂၅၂)၊ ေအာင္ရတနာ(၁၇)လမ္း၊ (၁၆)ရပ္ကြက္၊ ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အခေၾကးေငြေပးစရာမလိုပဲ ဤလွ်ပ္စစ္လက္သီး ထိုးနည္းကို နကၡတၱေရာင္ျခည္မဂၢဇင္းတြင္ ေရးသားသူ ဆရာႀကီးမင္းယကၡထံတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာအုပ္ကိုယူေဆာင္သြား၍ သင္ယူႏိုင္ပါသည္ဟု ဆရာႀကီးမွ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ဖုန္းႀကိဳဆက္ရန္ႏွင့္ ႐ံုးခ်ိန္အတြင္းသာ လာေရာက္ရန္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္မွာ ၀၉၇၃၀၁၄၅၉၂ ျဖစ္ပါသည္။

ယခု လွ်ပ္စစ္လက္သီးထိုးနည္း မွာ ဆရာမင္းယကၡ၏ဘ၀အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ေဆာင္းပါး မွ ေကာက္ႏုတ္၍ ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ လွ်ပ္တစ္ျပက္အတြင္း တစ္ဖက္ရန္သူကို အငိုက္မိလဲက်သြားေစႏိုင္သည့္ လက္သီးထိုးနည္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မိတ္ေဆြ မ်ား ေလ့လာ၊ ေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလ့လာမွတ္သားထားသည့္ လက္သီးထိုးနည္းစနစ္မ်ားထဲမွ ထုတ္ႏႈတ္၍ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ေဆာင္းပါးကို ebook အေနနဲ႔ လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ဒီေနရာမွာ Download ယူႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႕ၾကပါေစ။

6 thoughts on “ဆရာႀကီးဗန္းေမာ္သိန္းေအာင္ ၏ လွ်ပ္စစ္လက္သီးထိုးနည္း

  1. ဝင္ခြ်န္းကြန္ဖူး အေက်ာင္းမ်ား တင္ေပးေစခ်င္လုိပါတယ္…

  2. Pingback: ႏွစ္ဆင့္ထိုးနည္းႏွင့္ လက္လွည့္ထိုးနည္း | Thaing Wizard

  3. မန္းတေလး က ၿမန္မာသိုင္းနဲ႔ ၀င္းခြ်န္း သင္တန္းလိပ္စာမ်ားသိပါသလား ဗ်ာ

    • မႏၲေလးမွာဆိုရင္ ဆရာဦးေမာင္ေမာင္ရဲ႕ သိုင္းေျပာင္းျပန္သင္တန္းမွာ တက္လို႔ရပါတယ္။ မႏၲေလးက်ံဳး အေနာက္ဘက္ ၁၆ လမ္း၊ ၈၇ လမ္းေထာင့္၊ ပင္လယ္တိုက္ ေ႐ႊမန္းအုတ္ေက်ာင္း ေျမကြက္လပ္မွာပါ။ ဖုန္းနံပါတ္က ၀၉၄၂၀၇၇၉၄၁၇၊ ၀၉၃၃၀၃၃၈၄၃ ပါ။

  4. Pingback: Page Layout ျပင္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား | Thaing Wizard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s