ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ (ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း)

ဆရာဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္းရဲ႕ ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Traditional Tattoo

ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ (ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း)

ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ထိုးႏွံပံုေတြကို ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ေတြရ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ သိုင္းပညာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း ပတ္သတ္ေနတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္တဲ့အရာျဖစ္လို႔ ebook လုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Downloadစိတ္၀င္စားရင္ေတာ့ ဒီမွာ ကူးယူရ႐ွိႏိုင္ပါၿပီ။

1 thought on “ျမန္မာ့ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္ဓေလ့ (ဆင္ျဖဴကၽြန္းေအာင္သိန္း)

  1. Pingback: Page Layout ျပင္ထားေသာ စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ား | Thaing Wizard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s