ျမန္မာ့ဓား (မင္းယကၡ)

ဒီကေန႔ေတာ့ ဆရာႀကီးမင္းယကၡရဲ႕ ျမန္မာ့ဓား စာအုပ္ကို တင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ ယခုစာအုပ္ကိုေတာ့ ကိုထင္လင္းေမာင္ မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ FB Group (Thaing Wizard) မွာ မွ်ေ၀ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Sword by Sayagyi Min Yakha

ျမန္မာ့ဓား (မင္းယကၡ)

Download (File Size – 14.5 MB)

အဆိုပါစာအုပ္ကို ဒီမွာ download ရယူႏိုင္ပါၿပီ။

1 thought on “ျမန္မာ့ဓား (မင္းယကၡ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s