ဘီလီ၀ုဒ္ ၏ နဘမ္းသတ္နည္း (ဦးလွဒင္)

ဆရာႀကီး ဦးလွဒင္ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ ဘီလီ၀ုဒ္ ၏ နဘမ္းသတ္နည္း စာအုပ္ျဖစ္သည္။

Wrestling Techniques of Billy Wood

Wrestling Techniques of Billy Wood

ေအာက္မွာ မူရင္းစာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုးကိုပါ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

Wrestling: Catch-As-Catch-Can, Cumberland & Westmorland, & All-In Styles

Wrestling: Catch-As-Catch-Can, Cumberland & Westmorland, & All-In Styles

Ernest John Harrison ရဲ႕ Wrestling: Catch-As-Catch-Can, Cumberland & Westmorland, & All-In Styles ကို ဘာသာျပန္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Downloadယခုေဖာ္ျပပါစာအုပ္ကို ဒီေနရာ မွာ Download ဆြဲယူ ရ႐ွိႏိုင္ပါၿပီ…