ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

ဆရာႀကီးကြန္ဖူးစိုးျမင့္ ဘာသာျပန္တဲ့ ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္း လက္ေ၀ွ႔ (ကြန္ဖူးစိုးျမင့္)

ထိုင္း လက္ေ၀ွ႔

ထိုင္းလူမ်ိဳးတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခံပညာ Muay Thai “ေမြထိုင္း” အေၾကာင္း စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ထိုင္းလက္ေ၀ွ႔ရဲ႕ ေျခေ႐ႊ႕နည္း၊ လက္သီးထိုးနည္း၊ တံေတာင္တိုက္နည္း၊ ေျခကန္နည္း၊ ဒူးတိုက္နည္း စသည္ျဖင့္ စံုစံုလင္လင္ပါ၀င္ပါတယ္။ လက္ေ၀ွ႔ပညာကို စိတ္၀င္စားသူေတြ အတြက္ေတာ့ ရတနာသိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာၾကည့္ၾကပါ။

ဒီေနရာDownload မွာDownload ရယူႏိုင္ပါတယ္။